تماس با دکتر

افکت جداکننده
آیکن تلفن

شماره تماس

مطب: ۰۹۳۶۳۶۶۸۷۷۴
بیمارستان نور: ۰۹۱۹۴۰۷۲۰۳۹ - ۰۲۱۵۴۱۲

آیکن ساعت کاری

ساعات کاری

مطب:دوشنبه ها ۱۸:۰۰ - ۱۳:۳۰
بیمارستان نور: پنجشنبه ها ۱۲:۰۰ - ۷:۳۰

مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت
از طریق فرم تماس اقدام نمایید